Ngày 21/8/2018, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn - VinBigdata của Tập đoàn Vingroup ra mắt. Giáo sư Vũ Hà Văn - Đại học Yale, Hoa Kỳ đã trở về đảm nhiệm cương vị Giám đốc Khoa học của Viện. Từng có gần 15 năm hợp tác giảng dạy với các trường đại học trong nước, giáo sư Vũ Hà Văn hiểu, trong khoa học nếu từng cá nhân ảnh hưởng lan tỏa chỉ ở mức tương đối, vì vậy sự tham gia của doanh nghiệp với tiềm lực kinh tế cùng mục đích ngoài lợi nhuận, sẽ góp phần thúc đẩy nền khoa học trong nước tốt lên.

TRỌN BỘ