Năm 2017, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã đưa ra một nghiên cứu chấn động giới Y học toàn cầu, đó là miễn dịch học chính thức trở thành phương pháp mới điều trị với bênh ung thư. Và người đưa ra phương pháp này là một tiến sĩ người Việt Nam - tiến sĩ Phan Minh Liêm - người Việt đầu tiên được 4 lần vinh danh trên bức tường danh dự của Viện MD Andersion - Hoa Kỳ.

TRỌN BỘ