Trong bối cảnh của chiến tranh chống Mỹ cứu nước ngày càng diễn ra ác liệt, Đoàn Thanh niên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã làm lễ phát động phong trào "Tam bất kỳ" vào tối ngày 30/04/1964 ngay tại nghĩa trang Mai Dịch. Trong ánh lửa hồng, 7000 đoàn viên thanh niên Hà Nội đã giơ cánh tay xin thề, sẵn sàng làm bất kỳ việc gì Tổ quốc giao, đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh. Lời thề danh dự đó đã mở đầu cho một phong trào lớn và hào hùng nhất trong lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đó là phong trào "Ba sẵn sàng".

TRỌN BỘ