Ngày 1/1/1955, Lễ duyệt binh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình đánh dấu sự kiện lớn đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây cũng là lần đầu tiên nhân dân được công khai đón Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ từ chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô.

TRỌN BỘ