1/10/1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cuốc nhát cuốc đầu tiên khởi công đại công trường thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, công trình lớn nhất thời bấy giờ và cũng là công trình khởi đầu cho vắt đất ra nước, thay trời làm mưa, chấm dứt tình trạng đói kém triền miên ở các tỉnh miền Bắc...

TRỌN BỘ