Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lịch sử còn ghi dấu những con đường Bắc - Nam huyền thoại, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh trên biển, đường ống xăng dầu dài hàng nghìn km, nhưng có một con đường mà ít người biết đến, đó là con đường tiền tệ trong kháng chiến chống Mỹ với phương thức hoạt động đặc biệt.

TRỌN BỘ