Ngày 1/1/1979, đoàn tàu đường bộ đầu tiên của Việt Nam do các kỹ sư Việt tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất với đầy đủ 5 thành phần, gồm 3 toa giường nằm, 9 toa ghế ngồi, 1 toa hàng ăn, 1 toa hành ly và 1 toa trưởng tàu đã ra đời. Đoàn tàu mang tên 'Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh' bởi được làm từ một phần tiền tiết kiệm kế hoạch nhỏ của thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

TRỌN BỘ