Ngày 19/02/1977 công trình xây dựng Nhà Thiếu nhi nay là Cung Thiếu nhi Hà Nội do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc giúp đỡ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây được coi là mô hình hoạt động ngoài nhà trường dành cho thiếu nhi đầu tiên của Việt Nam, góp phần to lớn cho công cuộc ươm mầm nhiều thế hệ măng non của Thủ đô.

TRỌN BỘ