12/1977, lần đầu tiên nhân dân miền Bắc được xem các chương trình đầu tiên của Đài THVN, tín hiệu được phát đi từ cột tháp truyền hình Tam Đảo - cột tháp truyền hình hiện đại lớn nhất đầu tiên của Việt Nam đội ngũ kỹ sư công nhân trong nước thiết kế xây dựng và lắp đặt.

TRỌN BỘ