Năm 1992, lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam biểu diễn tại Nhật Bản và tạo được tiếng vang lớn. Nhờ đó mà nghệ thuật múa rối nước truyền thống của Việt Nam được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ, đánh dấu một loại hình nghệ thuật độc đáo chỉ có duy nhất tại Việt Nam cho đến ngày nay. Đó chính là chương trình múa rối nước phục cổ đầu tiên của Nhà hát múa rối Thăng Long.

TRỌN BỘ