Nhật ký người Việt | Nhật ký người Việt là series phóng sự ngắn của truyền hình Việt Nam về những sự kiện nổi bật trong lịch sử người Việt hiện đại qua hồi ức của người trong cuộc nhằm tôn vinh những đóng góp lớn lao, ý nghĩa, để lại dấu ấn tự hào của người Việt thời đại mới. Chương trình hôm nay sẽ nói về 'Bảo vệ chủ quyền biển đảo'.

TRỌN BỘ