Ngày 16/10/2007, Việt Nam chính thức được đại hội đồng Liên hợp quốc bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009. Trong vòng bỏ phiếu kín đầu tiên, với 183/192 phiếu ủng hộ, chiếm 96%, con số ấn tượng chưa từng có trong những nước đầu tiên trúng cử. Đây là kết quả cho những đóng góp nhiều mặt của Việt Nam và công việc của Liên hợp quốc kể từ khi là thành viên của tổ chức này từ năm 1977.

TRỌN BỘ