Ngày 10/1/1960, tàu An Phúc cập cảng Hải Phòng chở 922 kiểu bào Việt Nam từ Thái Lan về nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tận nơi để chào đón những người con xa xứ về với tổ quốc, từ đây mở ra những cuộc hồi hương kéo dài suốt 4 năm và cũng là cuộc hồi hương lớn nhất trong lịch sử Việt Nam

TRỌN BỘ