Chính phủ Nhật Bản cho biết phương pháp xét nghiệm kháng thể sử dụng mẫu nước bọt cho kết quả trong vòng 1 giờ đồng hồ, nhanh hơn phương pháp cũ TCR vốn mất đến một ngày. Phương pháp mới sẽ rút ngắn đáng kể thời gian cho người nhập cảnh vào Nhật Bản.

TRỌN BỘ