Nhiều lao động nước ngoài tại Nhật Bản đang gặp khó khăn do không thể tìm được việc làm do những hạn chế của tình trạng khẩn cấp trong mùa dịch. Ngoài tổ chức các hoạt động tư vấn tìm kiếm việc làm, các nhóm từ thiện tại Nhật Bản cũng đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhiều lao động khó khăn.

TRỌN BỘ