Chính phủ Nhật Bản đã gỡ bỏ một phần tình trạng khẩn cấp tại 39 tỉnh thành nhưng vẫn giữ tình trạng này với 8 tỉnh thành: Tokyo, Osaka và các tỉnh phụ cận.

TRỌN BỘ