Năm học mới 2020-2021, chưa kể các khoản thu đầu năm học, chỉ riêng tiền sách giáo khoa, sách bổ trợ đã là một gánh nặng với nhiều gia đình. Phụ huynh nhiều nơi phải bỏ số tiền từ 500.000 – 1.000.000 đồng, phải “thắt lưng buộc bụng” để có đủ tiền mua sách vở cho con.

TRỌN BỘ