Theo Báo cáo mới đây của Công ty Navigos: 74% ứng viên cho biết mức lương của họ không thay đổi, chỉ 26% nhân sự bị cắt giảm lương ở nhiều mức khác nhau, từ 10% - 50% so với trước khi có dịch COVID-19. Đây là một nhận định tích cực khi mà dịch bệnh đã ảnh hưởng tương đối nặng nề đến các ngành và lĩnh vực kinh tế, nhưng phần lớn nhân sự vẫn được đảm bảo thu nhập. Để giảm bớt tác động đến lượng lớn nhân sự, hầu hết các doanh nghiệp khi khả năng tài chính suy giảm và buộc phải cắt giảm lương thì doanh nghiệp sẽ giảm lương trước tiên, và nhiều nhất ở khối nhân sự có vị trí cấp cao như: lãnh đạo, ban điều hành

TRỌN BỘ