Không chỉ các nền tảng thương mại trực tuyến hay logistics, một mảng kinh doanh khác của Alibaba cũng rất bận rộn để chuẩn bị cho sự kiện mua sắm Ngày độc thân. Đó là các nhà máy sản xuất theo mô hình kỹ thuật số - bước đi mới nhất của Alibaba nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi là thương mại điện tử.  

TRỌN BỘ