Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh - HOSE vừa đưa ra đề xuất: nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 cổ phiếu/lệnh lên 1.000 cổ phiếu/lệnh. Đây được coi đây là giải pháp để xử lý tình trạng nghẽn lệnh tại sàn HOSE trong thời gian qua. Đề xuất này của HOSE đã lập tức khiến nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ cảm thấy lo ngại. Các nhà đầu tư nhỏ có ít hơn 1.000 cổ phiếu sẽ có xu hướng bán đi lượng cổ phiếu này và gây ảnh hưởng đến xu hướng của thị trường trong ngắn hạn.

TRỌN BỘ