Đã nhiều lần gia hạn và thực hiện “tối hậu thư” đến hết năm 2020 các trạm thu phí (BOT) giao thông trên cả nước phải hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng nhưng đến nay việc triển khai này vẫn còn nhiều vướng mắc và chậm so với yêu cầu.Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động.

TRỌN BỘ