Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vừa đạt thỏa thuận trả phí cho các cơ quan báo chí Pháp trong nhiều năm, để được phép chia sẻ nội dung của họ. Đây là kết quả cụ thể mới nhất của xu thế: các nước gây áp lực buộc các công ty chia sẻ nội dung trên internet, phải trả tiền cho nguồn tin.

TRỌN BỘ