Sau kình ngư Trần Hưng Nguyên, hôm nay, một kình ngư khác của Việt Nam cũng thiết lập một kỷ lục mới tại đại hội.