Mới đây, các nhà nghiên cứu của IBM Trusteer đã phát hiện ra hoạt động gian lận sử dụng các trình giả lập thiết bị di động để rút hàng triệu USD từ các tài khoản ngân hàng trực tuyến chỉ trong vài ngày. Mặc dù tình trạng này chỉ xảy ra ở Mỹ và một số nước châu Âu nhưng các doanh nghiệp bảo mật trong nước cũng đã đưa ra các giải pháp để tránh nguy cơ rủi ro cho người tiêu dùng trong nước

TRỌN BỘ