Nguồn thịt lợn thiếu hụt 17% trong khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao.