Đón đầu xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, một nhóm những kỹ sư trẻ người Việt đang phát triển công nghệ ngôi nhà thông minh (smart home). Đây là những tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Những sản phẩm này đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu bản quyền để chuẩn bị cung ứng rộng rãi cho thị trường trong nước và trên thế giới.

TRỌN BỘ