Trong những tuần qua, nhiều cuộc tuần hành kêu gọi chấm dứt bạo lực với người Mỹ gốc Á diễn ra khắp nước Mỹ đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của làn sóng kỳ thị này. Người Việt hiện đang là cộng đồng dân tộc gốc Á lớn thứ 4 tại Mỹ, bởi vậy mà làn sóng tiêu cực này cũng đã tác động trực tiếp tới đời sống tâm lý của bà con. Sự đoàn kết và chia sẻ trong cộng đồng, khuyến cáo từ đại sứ quán Việt Nam và cả những hành động phản đối của nhiều người Việt tại Mỹ đã được lan tỏa trong lúc này.

TRỌN BỘ