Những nội dung chính đáng chú ý: Đưa công dân Việt Nam từ Israel về nước; Cơ hội đầu tư và kinh doanh từ hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU; Trung Thu phố cổ Hà Nội;...

TRỌN BỘ