Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có một mặt trận mà ở đó các chiến sĩ chỉ lấy ý chí quật cường, tinh thần sắt đá để đối chọi với kẻ thù. Đó là trong lao ngục, nhân vật chính trong phim là cựu tù Vũ Văn Kim, quê quán huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trong những năm bị giặc Mỹ bắt giam, bị điều chuyển giam giữ ở nhiều nhà tù, song du ở đâu ông vẫn thể hiện là chiến sỹ cộng sản yêu nước, quyết tâm chiến đấu không khoan nhượng trước kẻ thù. Điển hình nhất là ông đã tục lấy dao rạch bụng để phản đối chế độ khắc nghiệt trong nhà tù mà ông cùng các chiến sỹ khác đang phải hứng chịu. Đất nước được giải phóng, non sông thu về một giải, ông Kim về với đời thường, song với khí tiết của người chiến sĩ cách mạng dù ở đâu, làm công việc gì ông cũng luôn đi đầu, là tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo.

TRỌN BỘ