Lê Thành nghe lời Phan Quân mang bom đến nơi giao hàng của Thế Chột. Vụ ám sát Thế Chột thành công nhưng không ngờ kế hoạch của Thế Chột cũng đã trót lọt. Phan Quân tức giận lầm tưởng Lê Thành không phải con mình và rút súng bắn anh một phát chí mạng...

TRỌN BỘ