Lê Thành dường như đã thay đổi khi không giấu tham vọng làm chủ Phan Thị. Trong khi đó, Phan Hải vật lộn cai nghiện. Thế “chột” bất ngờ cưỡng ép Thành thử ADN.

TRỌN BỘ