Phúc Hô - trùm Bạch Hổ - tái xuất khiến cuộc cạnh tranh giữa các băng nhóm càng căng thẳng. Trong khi đó, Thế “chột” dường như đang kéo được Lê Thành về phía mình…

TRỌN BỘ