Chưa có gì tốt đẹp đến với Phan Thị trong tập 27, Lê Thành lại tự mình làm khó mình và ông trùm chắc chắn có thêm nhiều mối lo mới sau khi ra khỏi trại tạm giam tới đây…

TRỌN BỘ