Lê Thành tiết lộ mình được khoác vỏ bọc là con rơi Phan Quân nhưng Thế "chột" chỉ cười khà và chiêu dụ anh về Thiên Long. Phan Quân quyết định rời Phan Thị đi lánh nạn...

TRỌN BỘ