Phan Quân nhận thấy có dùng bạo lực uy hiếp cũng sẽ không khiến một người đàn bà chán sống như vợ Đại "tim to" phải khiếp sợ. Giữa lúc ông trùm bế tắc, Lê Thành khẳng định với Phan Quân rằng mình có cách để lấy lại toàn bộ số tiền mà bà Mai - vợ Đại "tim to" đang cất giấu...Trong khi đó, Phan Hải cũng ra tay theo cách của riêng mình như thường lệ...

TRỌN BỘ