Trong cái bóng uy quyền của ông trùm Phan Quân, nhiều cơn sóng ngầm giữa các thế lực của thế giới ngầm, giữa những con người sống gia đình họ Phan và ngay cả từ "những tay chân" thân tín như đang trực chờ trỗi dậy.

TRỌN BỘ