Vẫn có nhiều người cho rằng quy định nồng độ cồn bằng 0 là quá khắt khe. Thế nhưng, chính những người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam lại có suy nghĩ khác. .

TRỌN BỘ