Dịch bệnh COVID-19 đang có những ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác phòng chống HIV/AIDS. Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021 được tổ chức thực hiện với chủ đề "Tăng cường phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19" nhằm duy trì các hoạt động và chủ động ngăn chặn tình trạng lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

TRỌN BỘ