Xã Tân Đông huyện Tân Châu hiện có 9 ấp. Ba ấp trong số đó là Tầm Phô, Kà Ốt, Suối Dầm. Hầu hết bà con ở ba ấp này là người Dân tộc Khmer đang sinh sống bằng nghề nông và hơn nửa trong số bà con ở đây hiện nay là những nông gia khá giả. Thu nhập hàng năm không dưới một tỷ đồng trên một nông hộ. Xã Tân Đông ngày nay là địa danh mới của xã Kà Tum ngày xưa đầy giông tố chiến tranh của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với trận càn Junction City năm 1967 - cuộc hành quân quy mô lớn nhất của quận đội Mỹ đối với miền Nam Việt Nam, trở thành dấu ấn lịch sử thắng lợi của cuộc chiến tranh miền Nam Việt Nam. Rồi khi đất nước thống nhất, cộng đồng người Khmer trốn chạy nạn diệt chủng của Pôl Pốt -Iêng Sary từ Campuchia về đây lập nghiệp, trọn lòng theo Đảng và từ đó đến nay, gần 50 năm, người Khmer theo Đảng đã tìm được cuộc sống ổn định trên vùng đất này. Không còn hộ nghèo, tất cả vượt qua khó khăn vốn có của một thời lạc hậu xa xưa. Nhờ bản chất cần cù, chịu làm ăn, biết ý thức làm giàu của bà con, cộng với tác động trực tiếp của Đảng ủy các cấp xã, chi bộ… đã làm thay đổi nhận thức của nhiều bà con về sinh hoạt cộng đồng, thay đổi tập quán canh tác, sản xuất, xóa nghèo… Cuộc sống văn minh, hiện đại trên nhiều phương diện là những biểu hiện ngày càng rõ nét ở những phum làng khang trang, sạch đẹp, từ đường làng đến ngõ xóm… chính là kết quả tích cực của sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng. Trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở với những đảng viên đi đầu trong mọi mặt đã mở ra lối đi rực ánh nắng hồng cho bà con người Dân tộc Khmer. Đặc biệt, những con người ấy là người dân tộc Khmer. Có chi bộ 05 đảng viên đều là người dân tộc. Có chi bộ tỷ lệ nữ đạt khá cao và những đảng viên người dân tộc này, từng bước một được giao giữ những trọng trách quan trọng trong chính quyền nhân dân ở địa phương. Những đảng viên ngày càng có thêm uy tín, chân chính và tâm nguyện luôn đi theo Đảng, vì chân lý: Đảng là niềm tin và cuộc sống.

TRỌN BỘ