Với mỗi người dân làng Sen của xã Kim Liên, quê hương của Bác, họ vẫn luôn ghi nhớ, giữ gìn và phát huy những giá trị của bản di chúc này.

TRỌN BỘ