Thời điểm này bà con các vùng lũ đang dồn sức, nỗ lực sản xuất, hy vọng có thêm thu nhập để đón một cái Tết đầy đủ, ấm áp sau những mất mát trong năm qua.