Công tác kiểm soát người từ vùng dịch về Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện gắt gao. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, nhiều người dân đã chủ động đến các phường, xã để khai báo y tế.

TRỌN BỘ