Bên cạnh việc xét nghiệm liên tục cho các vùng nguy cơ cao để nhanh chóng phát hiện F0, TP. Hồ Chí Minh tăng cường cách ly tại nhà với các F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đủ điều kiện. Các F0 này được chăm sóc toàn diện, hỗ trợ liên tục nên giảm đáng kể tỉ lệ chuyển nặng và tử vong, nhiều giải pháp được TP. Hồ Chí Minh triển khai, kịp thời tiếp cận và hỗ trợ những khó khăn do dịch bệnh. Sự đồng lòng của người dân và chính quyền TP. Hồ Chí Minh đang mang lại dấu hiệu tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch.

TRỌN BỘ