Kéo dài các biện pháp giãn cách đồng nghĩa với việc các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Song người dân TP Hồ Chí Minh đều đồng thuận, ủng hộ với chủ trương này bởi mục tiêu quan trọng nhất lúc này vẫn là đẩy lùi dịch bệnh.

TRỌN BỘ