Đức đã tuyên bố vùng Moselle của Pháp là khu vực nguy cơ cao lây lan các biến thể SARS-CoV-2, và vì thế phải áp dụng các quy định kiểm soát nhập cảnh chặt hơn. Những người Pháp ở vùng Moselle vẫn qua Đức thường xuyên bỗng nhiên phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính mới làm trong vòng 48h mới có thể nhập cảnh vào Đức.

TRỌN BỘ