Việc tiêm mũi vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung, nhắc lại nhằm tăng mức độ phản ứng miễn dịch, làm cho kháng thể trong cơ thể lại được tăng lên nhằm chống lại tác nhân gây bệnh là rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam.

TRỌN BỘ