Lần phong tỏa thứ 2 người dân đã nhận thấy việc thiếu nhu yếu phẩm sẽ không xảy ra trong khi giá cả không thay đổi, số lượng nhiều hơn cả lần 1. Mọi thứ đã đầy đủ thì cần gì phải tích trữ;...

TRỌN BỘ