Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu Anh đại diện cho gần 5.500 cửa hàng độc lập cho biết khoảng 2/3 thành viên thông báo họ đã bán hết nhiên liệu, số còn lại trong tình trạng chuẩn bị cạn hàng. Nhiều khu vực tại Anh đang rơi vào tình trạng khủng hoảng xăng dầu khi người dân đổ xô đi mua nhiên liệu tích trữ, nguồn cung nhiên liệu của Anh bị giảm là do thiếu các tài xế xe tải trong bối cảnh đại dịch và sau khi nước Anh rời khỏi Liên Minh Châu Âu.

TRỌN BỘ