Đình làng bao lâu nay vẫn là một hình ảnh gắn bỏ mật thiết với đời sống của người dân quê. Đình làng đã đi vào thơ, vào tranh và đi theo ký ức của những người phải xa làng. Với tình cảm đặc biệt dành cho đình làng trăm tuổi, một nghệ nhân ở Thạch thất, Hà Nội lại có ỷ tưởng độc đáo, đó là làm một đình làng thu nhỏ bằng gỗ phỏng theo nguyên mẫu ngôi đình cổ quê ông.

TRỌN BỘ