Các bác sỹ tại Ấn Độ đang phải lên tiếng cảnh báo xu hướng dùng phân bò chống COVID-19 trong một bộ phận dân chúng. Những người này tin rằng phân và cả nước tiểu của bò giúp phòng và chữa COVID-19, mà không quan tâm đến nguy cơ nhiễm những bệnh khác vì cách làm này.

TRỌN BỘ